Missie

Met de wet van L.E.F. maak ik mij hard voor een betere regelgeving rondom LZA.
Zoals de regeling nu is, vallen er ouders en hun (ongeboren) kindjes tussen wal en schip.

Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.

Naast dit juridische kader, vind ik ook dat er op ethisch vlak iets moet veranderen. Het kan niet zo zijn dat de mening van ouders nu totaal geen invloed heeft. Een arts beslist wat ondraaglijk lijden is en daarmee in het verlengde dus ook over het lot van het kindje. En in het verlengde daarvan over het al bestaande gezin. Ik vind dat de mening van de ouders meegenomen dient te worden. Uiteraard op zo’n late termijn binnen bepaalde kaders, maar hun stem moet gehoord worden.

Ouders worden nu ondermijnd in het ouderlijk gezag en dat is naar mijn mening veel te paternalistisch van aard. 

Resultaten tot nu toe:

Betrokkenheid bij evaluatie regelgeving LZA/LP

Onderzoeksgroep Pro Facto werkt aan een evaluatie van de huidige regelgeving omtrent late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Ik ben betrokken geraakt bij deze evaluatie en heb mijn verhaal gedaan bij de onderzoeksgroep van Pro Facto. Daarnaast heb ik ook andere ouders doorgestuurd, zodat er zoveel mogelijk ervaringen konden worden verzameld. 

Maart 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Deze vind je hier.

Tweede Kamer bereikt

De Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Volkskrant, de minister aangedrongen om dit artikel mee te nemen in de evaluatie LZA/LP. Op deze manier wordt er ook vanuit de Kamer druk gezet, om de discrepantie tussen de regeling op papier en de uitvoering in de praktijk helder te krijgen en te onderzoeken in de evaluatie.

Maart 2022 is het onderzoeksrapport gepubliceerd. Deze vind je hier.

Kamervragen

9 september 2021 heeft Tweede Kamer lid Ockje Tellegen (VVD) Kamervragen gesteld aan de minister van VWS, naar aanleiding van het Volkskrant artikel van 5 juni. Klik hier om de Kamervragen te bekijken. 

Transparante informatievoorziening

Goede transparante informatie ontbreekt momenteel voor ouders. De inspanningen van de Wet van L.E.F. hebben tot nu toe als resultaat dat o.a. grote landelijke organisaties zoals Steunpunt Nova en Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte informatie hebben toegevoegd over Late Zwangerschapsafbreking.

Voor beide heb ik een bijdrage geschreven, welke hier terug te vinden zijn:
Brochure Stille Levens
Steunpunt Nova

Publicaties in de media

Door actief journalisten te benaderen is ons verhaal en mijn missie in verschillende publicaties in de media verschenen.

O.a. de Volkskrant heeft een uitgebreid en genuanceerd onderzoek verricht. Je kunt hier alle publicaties terugvinden.