Praktische informatie

Huidige regelgeving

In uitzonderlijke gevallen blijkt pas na 24 weken zwangerschap dat een kindje ernstig ziek is.
Het is dan mogelijk, onder voorwaarden van strenge zorgvuldigheidseisen, een zwangerschap na 24 weken te beëindigen, dit heet een late zwangerschapsafbreking.

Late zwangerschapsafbreking bestaat in Nederland uit 2 categorieën:

  1. Een afbreking bij een kindje waarvan wordt verwacht dat hij of zij tijdens of snel na de bevalling zal overlijden.
  2. Een afbreking bij een kindje met een of meerdere aandoeningen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leidt of omdat het kindje naar redelijke verwachting een beperkte kans op overleven heeft.

Omdat een late zwangerschapsafbreking onder een speciale regeling valt, moet er aan specifieke zorgvuldigheidseisen voldaan worden door de artsen. Als zij niet aan deze eisen voldoen, zijn zij strafbaar.

Deze regeling heet Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen, afgekort regeling LZA/LP. Er moet duidelijk vastgesteld kunnen worden dat je kindje ernstig ziek is. Er zullen dan ook verschillende (intensieve) onderzoeken plaatsvinden. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie, geavanceerde echo’s, MRI en bloedonderzoek. Daarnaast moet er altijd een second opinion door een tweede ziekenhuis worden gedaan. Als ook het tweede ziekenhuis dezelfde aandoening constateert en het verzoek tot het beëindigen van de zwangerschap honoreert, dan pas mag dit ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Late zwangerschapsafbreking

Dit traject is een intensief en psychisch belastend traject, er zal vanuit het ziekenhuis ook begeleiding zijn door een maatschappelijk werker of psycholoog. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je daar altijd om vragen.

Als aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan kan worden, mag de zwangerschap na 24 weken afgebroken worden. Je baby zal overlijden.

Afhankelijk van jullie situatie, zullen de artsen met je bespreken of het hartje van de baby al zal worden gestopt voor je bent bevallen of dat de baby naar alle waarschijnlijkheid tijdens de bevalling of vlak erna zal overlijden door zijn aandoening.

Wat betreft de bevalling, lijkt dit op hoe een bevalling voor 24 weken gebeurd.
Verschil is alleen dat de baby, naarmate de zwangerschap vordert, steeds meer voldragen is. Afhankelijk van de aandoening van je baby. Steunpunt Nova omschrijft hier heel duidelijk en overzichtelijk wat erbij de bevalling komt kijken.

Artsen moeten een late zwangerschapsafbreking altijd melden bij de Beoordelingscommissie LZA/LP. Deze commissie gaat na of de arts zich aan alle zorgvuldigheidseisen heeft gehouden.
Vrijwel direct na de bevalling zal een lijkschouwer dit onderzoeken en stuurt het rapport met de bevindingen naar justitie. Justitie beoordeelt of de arts strafbaar is geweest. Tot nu toe is het nog nooit voorgekomen dat er niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan en is er ook nog nooit een arts vervolgd.

Helaas blijkt in de praktijk dat met de huidige regelgeving niet iedereen in Nederland geholpen kan worden. In dat geval kan je je arts vragen naar de mogelijkheden in het buitenland. Mocht je onverhoopt toch naar het buitenland moeten om geholpen te worden, vind je hier meer informatie.

Zie voor meer informatie over de regelgeving de website van LZA-LP